Carl Sagan interviews the Dalai Lama on God & Science

Nauka i religija su u sukobu vekovima, da ne kažemo skoro dva i po milenijuma. U poslednjih 300 godina mnogo toga se promenilo dok je civilizacija hrlila u nezaustavljiv napredak. Kako se nauka razvijala i počela da objašnjava prirodne fenomene raskol i jaz između religijskog shvatanja sveta i naučnog postajao je sve širi i dublji.  U poslednjoj deceniji 20. veka, čuveni astronom Carl Sagan pristupio je ovom problemu na potpuno drugačiji način predstavljajući najbolje od dva sveta.

U svojim diskusijama na Cornell Univerzitetu u Itaki 1991. godine, ova dva velika uma pokazala su spremnost da uče jedan od drugog. Sledi transkript tog razgovora koji možete pogledati u predavanju “A meeting of Two Minds: Carl Sagan and the Dalai Lama”, koje je održala Ann Dryan 28. septembra 2007. godine na istom mestu 16 godina kasnije.

 

Carl Sagan: Da li bih mogao da Vam postavim nekoliko pitanja u vezi religije? Šta se dešava ukoliko je doktrina budizma kontradiktorna naučnim otkrićima? Šta budistički “vernik” radi u tom slučaju?

Dalai Lama: Tu ne postoji problem. Ono što je bitno jeste sopstvena istraga i potreba za spoznajom svoje realnosti bez obzira šta sveti spisi kažu. Ukoliko se desi da su naučni nalazi nešto što se može smatrati „konkurencijom“ ili suprotnim od religijskog učenja trebalo bi se oslanjati više na otkriće nego na religijski tekst.

Carl Sagan: To je nešto veoma slično nauci?

Dalai Lama: Da, slično kao sa naučnim konceptom. U svim stvarima treba ostati skeptičan samo u tom slučaju može se eksperimentisati spolja i iznutra. Ta vaša istraga treba da vas dovede do trenutka kada sve postaje – kristalno jasno. Tek onda dolazi do prihvatanja novog uverenja. Ukoliko sa naučne strane dolazi dokaz da posle smrti ne postoji kontinuitet ljudskog uma ili kontinuitet života, onda, teoretski govoreći, budisti to moraju da prihvate.

Carl Sagan: Šta bi to uradilo doktrini reinkarnacije?

Dalaj Lama: Ja ne mislim u smislu postojanja kontinuiteta uma ili života posle smrti. Vidite, koncept ili teorija prihvatanja smrti i ponovnog rađanja vam ne može priuštiti kompletno zadovoljstvo, niti odgovor na sva vaša pitanja, ali je ipak bolja teorija od one o nebivstovanju (kao nepostojanje kontinuiteta života tj. bivstvovanja). U tom slučaju, ne postoji koncept prihvatanja beskonačnog univerzuma. Uzmite primer teorije Velikog praska, ona jeste moguća i postoji velika verovatnoća da se taj događaj desio, ali je pitanje zašto se desio? Morali bi da prihvatite da se stvari dešavaju slučajno bez ikakvog uzroka, što je takođe misao koja ne daje mnogo sigurnosti, a podiže za sobom dosta pitanja. Takođe postoji i ona druga – Stvaralac (Kreator, designer). Iz budističke perspektive to takođe nije zadovoljavajući odogovor, jer se odmah postavlja pitanje zašto Kreator stvara sve oko nas? Vidite, to opet otvara još više pitanja.

Carl Sagan: Da li verujete u boga?

Dalai Lama: Bog u smislu realnosti svega oko nas – onda da, to prihvatamo. Ali boga u smislu svemoćnog stvaraoca moj odgovor je – ne.

Carl Sagan: Dakle ne postoji nijedno naučno otkriće za koje možete reći da je budistička doktrina pogrešna ili da više niste budista?

Dalai Lama: Ja mislim da svako naučno otkriće mora da bude rezultat pažljivog eksperimenta, to je nešto što budisti moraju odmah da prihvate i to bez problema. Neki naučnici ili ako hoćete naučnici sa budističkim shvatanjima, oni smatraju da Budizam nije religija, već da je više „Nauka uma“ ili kako je neki zovu „Nauka unutrašnjeg“. Moje neko iskustvo. Vidite, sastajao sam se dosta sa naučnicima koji rade u poljima kosmologije, neurobiologije, fizike (– posebno onima koji se bave kvantnom fizikom) i na kraju naravno pshilogijom. U ovim poljima ima dosta zajedničkih paralela i otvorenih diskusija. Ja kao budista imao sam prilike dosta toga da naučim i našao sam da su mi njihovi nalazi veoma pomogli. Ali isto tako, naučnici su mi prilazili sa iskrenim interesovanjima o budističkim objašnjenima na iste teme. Jedno je zaista jasno, barem što se tiče nauka o umu, budizam je zaista napredan na tom polju.

Kao kruna kolaboracije naučnika i Dalai Lame koji je insistirao da se zapadna nauka uključi u budistička učenja nastao je projekat EMORY – Tibet Science Initiative.

Advertisements