Bill Hicks o marketingu [VIDEO]

Bila je to davna 1984. godina, i naslov jedne fantastične knjige. Sećate se scene kada proleterka tek rođene garažne firme, pod imenom Apple, razbija „velikog plavog“? Naravno, odgovor je – da. Istog trena (p)ostaje najbolja reklama svih vremena, sa jasnom porukom i manifestom koju su svi razumeli.

No, da li smo? Za mene to je i dalje pun minut mržnje, kako god upotrebili metaforu.

Da li se vreme promenilo? Definitivno jeste. Umesto osećaja slobode i uprkos informatičkoj revoluciji, Aldous Huxley se bojao „onih“ koji će nam dati toliko izbora da ćemo se svesti na pasivnost i egoizam. Bill Hicks koji je oduvek voleo ulogu đavoljeg advokata rekao je sledeće na temu marketinga koji iskorišćava nesigurnost da bi stvorio potrebu na tržištu:

Tekst originalno objavljen na marketingitd.com

Advertisements